• Wilt u meedoen?

  Verhalen doen ertoe!

  Verhalen vertellen ons wat belangrijk is in iemands leven, wat het verschil maakt voor die persoon. Daarom willen we u vragen uw verhalen over zorg en steun in tijden van Corona te delen met ons. Het gaat hierbij om een ervaring die u is bij gebleven of die u bijvoorbeeld vindt passen bij de afgelopen tijd.

   

  We vragen u deze in een tekst, die zo lang of zo kort mag zijn als u wilt, te delen met ons. Gemiddelde delen mensen een verhaal van 10-15 regels. Dit kan via deze website. Daarna stellen we u enkele vragen over dit verhaal en wat achtergrondinformatie (zoals leeftijd en land). U kunt uw verhaal hier delen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kunnen we de verhalen gaan vergelijken. U mag één verhaal delen, maar u kunt ook altijd terugkomen naar de website om nog meer te verhalen te delen.

   

  Uw verhalen gebruiken we anoniem om beter te begrijpen hoe zorg en steun eruit zag gedurende Corona. Ook gebruiken we uw verhalen anoniem om (toekomstige) zorgverleners te trainen in het luisteren, begrijpen en handelen aan de hand van verhalen die er toe doen.

 • Wat we doen

  Onze ambitie

  Ons doel is om ervaringen en de verhalen over deze ervaringen de kern te maken van hoe we zorg en welzijn organiseren, hoe we hierover beslissen en hoe we deze geven.

  Verhalen helpen ons beslissingen te maken die na aan het hart liggen van patiënten en hun naasten. Verhalen faciliteren persoonsgerichte zorg, waardoor patiëntbetrokkenheid wordt vergroot, wederkerigheid in de zorgrelatie wordt gestimuleerd en communicatie tussen verschillende disciplines wordt bevorderd.

  Het maken van verhalen geeft ons een manier om ons leven te begrijpen en onze ervaringen daarin te plaatsen. We nodigen u uit om de verhalen van patiënten en hun naasten de verhalen te maken waar we ons over ontfermen.

  Ons project

  In dit project verzamelen we korte verhalen (ervaringen) van oudere personen en diegenen die hen ondersteunen (zowel professioneel als informeeld, in hun naaste omgeving) gedurende de corona crisis. We vragen hen om hun ervaringen te delen in tekst (10-15 regels) of audio: wat was iets dat hen bij bleef? of wat was een betekenisvol of sprekend voorbeeld? Deze verzamelde verhalen zullen anoniem gebruikt worden om de zorg en steun gedurende corona beter te begrijpen en te verbeteren. De verhalen zullen anoniem gebruikt worden om in de toekomst (toekomstige) zorg- en welzijnsverleners te trainen, en dit zal hen in staat stellen te luisteren naar de werkelijke en verschillende stemmen in zorg en welzijn.

  Uw bijdrage

  We nodigen u uit uw verhaal te delen door te klikken op het land waarin u momenteel woont. U kunt één ervaring delen in één verhaal via deze website. U kunt 1 verhaal delen, maar u kunt het ook vaker invullen en terugkomen naar de website wanneer het u uitkomt.

  Verhalen kunnen veranderen. Verhalen kunnen selectief zijn. Verhalen kunnen prioritiseren. Verhalen kunnen tegenspreken. Dit is precies waarom ze er toe doen: verhalen geven aan wat iemand belangrijk vindt in het leven en helpen ons om elkaar te begrijpen. In het begrijpen van de verhalen over zorg en welzijn kunnen we begrijpen hoe we kunnen bijdragen aan een plezierig leven met zorg.

  Wie wij zijn

  Ons team is samengesteld uit een diverse groep mensen uit zes verschillende landen. Onze partners zijn: Universiteit van Barcelona, Newcastle Universiteit, Durham Universiteit, Leyden

  Academy on Vitality and Ageing, Universiteit van Kopenhagen, E-Seniors, Consorzio Arca, Erasmus Universiteit en Zilveren Kruis/Achmea.

  What about your stories

  We verzamelen uw verhalen door middel van Sensemaker®. Via een website beschikbaar in uw browser of via een app die u kan downloaden op uw telefoon, kunt u uw verhaal delen in een leeg tekstvak.

  Nadat u uw verhaal heeft ingetikt ontvangt u enkele open en gesloten vragen. De antwoorden op deze vragen laten ons patronen in de verhalen ontdekken en bijvoorbeeld antwoorden vinden op vragen zoals: wat doet ertoe voor mensen in Nederland? Hoe ervaren ze zorg gedurende Corona? Hoe is dit anders voor mensen in Nederland, Denemarken of Italië? Hoe hebben zorg- en welzijnsverleners, patiënten en anderen dit ervaren? Nadat we de patronen in kaart brengen kunnen we dit gebruiken om zorg- en welzijnsverleners te trainen door het helpen te begrijpen en werken vanuit datgene wat ertoe doet voor diegenen waar we naar om kijken, om geven en zorgen.

 • Wie zijn wij?

  Jolanda Lindenberg, Miriam Verhage & Lucia Thielman

  Verbonden

  Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kenniscentrum dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Ze doet dit door onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.

  Sonja Wendel

  School of Economics

  Erasmus universiteit is een universiteit voor denkers en doeners. Aan de School of Economics wordt onderwijs gegeven van wereldklasse en uitstekend onderzoek gedaan.

 • Contact

  Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op.

  ×
  Privacy Policy
  Our privacy policy details how we use your data. We use your browsing history for analytical purposes. We use your personal data only as part of our contact form to answer any requests you have in regard to our project. You can find more information and all details on our privacy policy in the About section of our website.