• Vil du gerne deltage?

  Historier betyder noget

  Fortællinger oplyser os om, hvad der er vigtigt i nogens liv, og hvad der gør en forskel for dem. Derfor beder vi dig om at dele dine fortællinger om pleje og omsorg under Covid-19-krisen. Din fortælling kan handle om en oplevelse der har gjort særlig indtryk på dig, eller noget som du synes illustrerer de seneste par måneder – eller begge dele.

   

  Vi vil bede dig om at formidle denne fortælling på skrift og herefter dele den med os. Din fortælling kan være kort eller lang afhængig af hvad der passer dig. I gennemsnit er folks fortællinger omkring 10-15 sætninger. Efter du har indsendt din fortælling, vil vi stille dig et par spørgsmål om den, samt nogle demografiske detaljer om dig selv (f.eks. din alder, dit land). Du kan dele din fortælling her.

   

  Baseret på dine svar vil vi kunne sammenligne fortællinger fra forskellige mennesker. Du kan vælge kun at dele én fortælling, men du kan også vende tilbage til hjemme siden for at dele flere fortællinger. Alle dine fortællinger vil blive brugt anonymt til bedre at forstå, hvordan pleje og omsorg foregår under Covid-19-krisen. Vi vil også bruge dine fortællinger anonymt til at træne (fremtidigt) plejepersonale i at lytte, forstå og udvikle praksisser, der anderkender de fortællinger, der betyder noget.

 • Hvad vi laver

  Vores ambition

  Vi ønsker at sætte folks oplevelser – og deres fortællinger om dem – i centrum for den måde, hvorpå vi vælger at organisere og træffe beslutninger om pleje og behandling.

  Fortællinger hjælper os i særdeleshed med at finde ud af hvilke ønsker patienten og deres nære pårørende har, så vi kan træffe de rette beslutninger. Fortællingerne hjælper med at facilitere personcentreret omsorg, øge patientens engagement, fremme gensidighed i omsorgsrelationen og forstyrke kommunikationen mellem de forskellige fag. Fortællinger er måder hvorpå vi finder mening i vores liv og hvordan vi placerer vores erfaringer. Vi inviterer dig til at gøre folks fortællinger til omdrejningspunkt.

  Vores projekt

  I dette projekt vil vi indsamle fortællinger (oplevelser) under COVID-19 fra ældre mennesker og deres støttenetværk – bl.a., pårørende, nærkontakter og sundhedsprofessionelle. Vi ønsker at høre om deres oplevelser, både hverdagsfortællingerne og de mere mindeværdige oplevelser: Hvad var noget, der betød noget til dig? De indsamlede fortællinger vil blive anonymiseret og brugt til at forstå og forbedre den pleje og omsorg, der blev/bliver ydet i forbindelse med COVID-19. De anonymiserede fortællinger vil blive brugt til at uddanne fremtidens sundheds- og omsorgspersonale, der således kan lærer fra dem der henholdsvist modtager og yder pleje.

  Dit bidrag

  Øverst i menuen, finder du det land du bor i. Vælg dit land og så inviterer vi dig til at dele din oplevelse. Du kan kun dele én oplevelse pr. fortælling. Du er velkommen til at dele én eller flere fortællinger, hvis du har lyst. Fortællinger kan ændre sig over tid, de kan være selektive, de kan prioritere og de kan modsige. Det er lige præcis derfor fortællinger er så relevante. De indikerer, hvad der er vigtigt i fortællerens liv (nu og her) og er med til at skabe forståelse for ens medmennesker. Ved at forstå folks fortællinger og oplevelser om pleje og omsorg, kan vi blive bedre til at støtte op om, at de kan leve meningsfulde liv.

  Hvem vi er

  Vores team inkluderer en række personer fra seks forskellige lande. Samarbejdspartnere er: Barcelonas Universitet, Newcastle Universitet, Durham Universitet, Leyden Academy on Vitality and Ageing, Københavns Universitet, E-Seniorer, Consorzio Arca, Erasmus Universitet og Zilveren Kruis/Achmea.

  Hvad sker der med dine fortællinger

  Vi indsamler dine fortællinger via Sensemaker®. Den er tilgængelig i alle webbrowsere og som en app til din mobiltelefon. Her kan du dele din fortælling i et tomt tekstfelt. Herefter vil du få en række spørgsmål, både åbne og mere specifikke. Ud fra dette analyserer vi os frem til forskellige mønstre eller tendenser i svarene, eksempelvis: Hvad er vigtigt for folk i Spanien? Hvordan har de oplevet pleje under COVID-19? Hvordan adskiller de sig fra folks oplevelser fra eksempelvis Nederlandene, Danmark eller Italien? Hvordan har sundhedsfagligpersonale, patienter og andre oplevet pleje under COVID-19? Ved at analysere tendenserne ud fra svarene, kan vi bruge disse indsigter til at uddanne sundhedsfagligpersonale til at blive bedre til at lytte, forstå og drage omsorg på en måde, som er meningsfuld for dem, der er i centrum for pleje.

 • Hvem er vi?

  Amy Clotworthy

   

  Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Institut for Folkesundhedsvidenskab opfylder sin mission om at levere det videnskabelige grundlag for bestræbelser på at forbedre folkesundheden, både på nationalt og globalt plan, og at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund såvel som etiske, retfærdigheds-/ligheds- samt politiske konsekvenser.

 • Kontakt

  Ønsker du flere oplysninger om dette projekt? Så kontakt os.

  ×
  Privacy Policy
  Our privacy policy details how we use your data. We use your browsing history for analytical purposes. We use your personal data only as part of our contact form to answer any requests you have in regard to our project. You can find more information and all details on our privacy policy in the About section of our website.